Agents

Taiwan

SHENG TUNG DEVELOPMENT Co. Ltd.

Sun Plaza 6fl., No.57 Fu Hsing N.Road

TAIPEI, TAIWAN (Postcode 10595)

Contact Person: Mr. Tony Chen

E-mail: plas@shengtung.com.tw

Tel.  +886 2 2772 2900

Fax. +886 2 2772 6276